file:///C:/Users/Miro/Downloads/pinterest-f50d5.html

Kronospan

26.04.2020

V snahe dodržať  záväzok neustále absorbovať dizajnové trendy z celého sveta, Vám nová kolekcia Trends 20/21 prináša celú radu nových atraktívnych dekorov. Dekory majú výraznejší charakter, realistickejšiu štruktúru a sfarbenie, pričom sa snažía o to, aby doskám vdýchli život.